Home Kinh Nghiệm & Thủ Thuật Kinh nghiệm, Thủ thuật iOS